Call for applications: 9th International MANGA Award

Den niende årlige International MANGA Award (IMA)-konkurransen tar nå imot påmeldinger. Bidrag kan sendes direkte til IMA, eller via Japans ambassade. Bidragene konkurrerer om en tur til Japan med gode muligheter for faglig nettverksbygging, blant annet gjennom møte med tegnere og produsenter, samt omvisninger.

Bidrag kan sendes direkte til IMA, eller via Japans ambassades Kulturavdeling, Haakon VIIs gate 9, 0244 Oslo. Direkte innsendt materiale må være mottatt av IMA 12. juni. Velger du å sende inn via ambassaden er fristen 4. juni (vi må ha mottatt søknaden denne dato).

Søknadspapirer og mer info får du her: http://www.no.emb-japan.go.jp/itpr_n...a_award_9.html

Se også IMAs nettsider:
http://www.manga-award.jp/
https://www.facebook.com/manga.award

Lykke til!!