Torucons offisielle våpenreglement

Vedtatt etter forslag ved styremøte den 10.07.2012Det kommer til å være opp til 500 deltakere på Torucon ved årets arrangement, og det er ikke så mye plass til å svinge seg med våpen som kan være potensielt farlige. Vi har også fått mange spørsmål angående våpenreglene, og vi føler at mange har fått forskjellige oppfatninger av hva som er greit.

På dette grunnlaget har vi i styret kommet frem til at vi behøver noen offisielle regler, og disse får dere nå sort på hvitt!Angående våpentype, størrelse og materiale


Først og fremst, vil vi anbefale folk til å unngå store våpen og store kostymer på Torucon i år. Det er helt lov til å gå med det, men siden det kommer 500 personer i år, blir det sannsynligvis litt trangt om plassen om folk skal ha mange store ting med seg.

Vi har kommet frem til at det hovedsakelig er våpenloven som legger grunnlaget for hvilke våpen som er lov til å medbringe på arrangementet. Samtidig har vi tenkt litt på risiko og konsekvenser, og kommet frem til følgende reglement;Ja-listen


Trekniver, tresverd og andre våpenimitasjoner i tre som kan anses som ubrukelige som kuttvåpen eller skytevåpen, og som ikke strider med punkt to på “Nei-listen”
Buffervåpen. Dette er våpen som enten består hovedsakelig av skum eller lignende, eller som er dekt av et lag med skummateriale, som i praksis er umulig å skade andre med
Enkle våpen i papp/plast, f.eks. kunai og shuriken
“Lekevåpen” av typen lasersverd

Nei-listen

Kniver, sverd og lignende i metall (dette gjelder også shuriken/kastestjerner og andre våpen som omfattes av våpenloven)
Bokken(treningssverd) og lignende, balltrær og andre, massive trevåpen
Funksjonelle skytevåpen av alle slag
Alle former for ammunisjon til disse!

Det er lov å sende illustrasjonsbilde til oss og spørre, om dere fortsatt er usikre, men helst ikke kast bort tiden vår med “dumme” spørsmål som f.eks. om dere får lov til å ha med dere øks eller motorsag. Vi svarer selvsagt, men vi vil jo helst bruke tiden vår til å forberede og planlegge arrangementet!Som sagt følger vi våpenloven og våpenforskriften, som sier oss at følgende våpen ikke er lovlige å innføre eller eie i Norge, og selvfølgelig heller ikke på Torucon (Våpenforskriften §9 første del);

Elektrosjokkvåpen
Pepperspray og lignende
Springkniv (Switchblade)
Batangakniver
Stiletter (Ikke stiletthæler altså, men våpenet)
Slosshansker
Batonger
Nunchaku (Nun-chucks eller karatepinner)
Shuriken (Kastestjerner) i metall
Blåserør
Spretterter og lignende

Aldersgrenser

Man må minst være 16 for å kunne bære skytevåpen som soft guns og lignende, og dette kan kun skje ved underskrift fra foresatte. Personer over 18 må ha tillatelse fra politimesteren for å eie skytevåpen. Dette fremkommer av våpenloven §29 første og annen del. Vi viser også til tredje del angående konsekvenser av å bære skytevåpen uten nødvendig tillatelse. Dette er også omtalt i våpenforskriften §23.Vi vil derfor kreve at alle under 18 kan vise til underskrift på tillatelse fra foreldrene deres. Kan du bevise at du er over 18 med legitimasjon (bilde, navn og fødselsdato), så slipper man dette.http://www.lovdata.no/all/tl-19610609-001-007.html#29


http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20090625-0904.html#map005
Unntak og kompromisser


Vi kan gjøre unntak for våpen som skal brukes i cosplaykonkurransen eller i photoshoots, men disse våpnene vil bli tatt vare på av sceneansvarlige i mellomtiden. Når du vil dra får du tilbake våpenet ditt, men armbåndet ditt vil bli klipt, og du får ikke komme inn i lokalene igjen. Dette er for å unngå at folk tar med seg våpen inn i lokalene mot reglene, og for å beskytte andre con-deltakere mot potensielt farlige situasjoner som kan oppstå når folk har skarpe sverd og lignende. Det finnes dessverre mange idioter her i verden, og det er vanskelig å vite hvem de er. Derfor må vi være forsiktige med alle!Når det kommer til soft guns, er det lov å ha dem med inn i lokalene, men de må sikres ved “safe-bonding” og merkes med farget teip for å vise at de ikke er ekte våpen. Safe-bonding vil si at vi sikrer avtrekkeren med strips slik at man ikke kan avfyre skudd. Det er heller ikke lov å ha med ammunisjon til pistolene, og alle som har med våpen vil bli bedt om å vise frem bag/veske for sjekk. Fordi vi vet at enkelte soft-guns ser mindre kule ut uten magasinet skal dere få lov til å ha det i, men vi må tilse at det er tømt først.Blir noen oppdaget med ammunisjon inne i lokalene, blir ammunisjonen konfiskert.Oppførsel og konsekvenser


Selv om vi tillater at folk tar med seg buffervåpen og lignende som ikke har like stor mulighet til å skade andre, vil vi ikke tillate at folk fekter inne i lokalene. Det er greit å posere for bilder, men vi ønsker at alle skal vise respekt for sine med-cosplayere og andre deltakere, som kanskje ikke setter pris på slik uvøren oppførsel. Det tar stor plass, og det er lett å stikk ut øynene på folk. Dette gjelder også bruk av kastevåpen – de er fine å posere med, men ikke kast dem!Observerer vi folk som fekter og generelt er til bry for andre, vil de få en advarsel, og bli bedt om å finne et egnet sted utendørs for slik aktivitet. Skjer dette gjentatte ganger kan den det gjelder bli utvist fra lokalet og få armbåndet klipt.Vi har nulltoleranse for truende oppførsel på Torucon. Vi vil at alle skal være snille og greie, for da kan de ellers gjøre (omtrent) som de vil! Ved truende oppførsel kan den eller de dette gjelder bli utvist, uten advarsel, og få armbåndet sitt/sine klipt. I slike situasjoner vil det være rom for skjønn, og man vil avklare om situasjonen var misforstått fra crewets side før en avgjørelse blir tatt. Ved bruk av vold vil den eller de dette gjelder bli utvist og få armbåndet sitt/sine klipt uansett, samt at politiet vil bli tilkalt i alvorlige tilfeller. Vi ber derfor folk telle til ti før de tyr til drastiske tiltak for å bli kvitt plagsomme mennesker med “free hugs”-skilt.DISCLAIMER


Torucon påtar seg inget ansvar for deltakeres oppførsel. Personer som bedriver hærverk eller påfører andre skade vil holdes personlig ansvarlig, og kan bli erstatningspliktige (hvis man er mindreårig faller erstatningskravet normalt på foreldre/foresatte). Ved personskade kan politiet bli involvert, og de vil da avgjøre hva som skjer videre.Utenfor arrangementets område (dvs. ISAKs lokaler og gårdsplassen utenfor hovedinngangen), er deltakerne ansvarlige for seg selv, på alle vis.