Bildene er tatt av Cicilie M. Taftø og Siri Andersen. Den 29. oktober arrangerte vi et halloween-treff som fikk 90 ungdommer fra Troms som gjester! Treffet ble en kjempesuksess og vi håper på å få gjentatt det til neste år.

More...