Fra og med andre runde av cosplaykonkurransen vil det være mulig å få avspilt musikk under opptredenen dersom du tar med denne selv. Musikken skal være i standard lydformat (mp3 eller wav) og leveres på minnepenn sammen med påmeldingsskjemaet som deles ut til deltakerne på dagen. Det blir ikke anledning til å levere musikk på CD, DVD, iPod/iPhone etc, og heller ikke til å spille av fra YouTube eller Spotify. Vi har ikke anledning til å klippe til eller på annen måte redigere musikk for deltakerne på forhånd, musikken må være ferdigredigert når den leveres inn.