Vi har ikke flyttet så langt da. Fordi Rom Eiendom skal bygge hotel over østbanehallen, så er de nødt til å gjøre en del arbeid i taket i lokalene våre. Derfor skal vi være i dressmans lokaler i ca. en måned eller to. Dressman er lokalene rett hved siden av våres, i samme etasje.