Som alle vet, har Oslo og Norge opplevd sine mørkeste timer, med uforsåelige og grusomme handlinger. Handlinger som har kostet mange uskyldige, og ikke minst unge liv. Vi vil derfor invitere alle gå i fakkeltoget som starter i Oslo klokken 18, i solidaritet med alle som har blitt berørt. Håper at alle kan delta på dette.