Ohay! På con dag 1 (lørdag 5. mars) tilbyr vi et aftercon-party på samme lokale med dans og musikk i noen timer. Vi holder det på lørdag for at du/dere kan delta uten å miste buss eller fly hjem :3 - organizer

More...