Mest sannsynlig, hvis det blir et neste år for Aicon. Kommer helt ann på hvordan det går i år. Etter hva jeg vet så er det ikke noe skit-konk på sora.