User Tag List

Results 1 to 12 of 12

Thread: Rasehunder på ville veier!

 1. #1
  Standard Medlem Akamaru's Avatar
  Join Date
  Nov 2007
  Location
  Trondheim
  Age
  29

  Default Rasehunder på ville veier!

  Var veldig i tvil om jeg skulle poste dette, men det er noe som berører meg i så sterk grad at jeg bare må få ut noen av mine tanker om det. Hvilket bedre sted en japani med dets kloke medlemmer.

  Det handler altså om en dokumentar som har vært på NRK (Rasehunder på ville veier), om rasehunder og det innavl har gjort med dem over det siste århundre. For å være helt ærlig så er jeg helt sjokkert! Holdningene til de i oppdrettsmiljøet er forkastelige! Hadde jeg møtt noen med denne holdningen tror jeg at jeg hadde enten reagert med tårer og frustrasjon på hundenes vegne, eller rett og slett blitt fly forbanna og skjelt ut de ut til jeg antageligvis hadde blitt satt i arrest eller noe lignende.

  For de som lurer på hva jeg prater om se denne videoen fra NRK:
  http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/468299
  ADVARSEL! Sterke scener med dyr i sterk lidelse, se den på eget ansvar!
  Jeg kan ta videoen vekk hvis den støter noen, men finner ikke noe i reglene som tilsier at den skal være ulovlig å poste her på forumet.

 2. #2

  Default Re: Rasehunder på ville veier!

  ....tatt i betraktning at man tvangssteriliserte taterjenter så fort de kom i puberteten i dette landet langt ut på 50TALLET så er jeg ikke spesielt overrasket over hva folk kunne og kan få seg til å gjøre mot dyr.


  Egentlig liker jeg ikke menneskeheten.

 3. #3
  Standard Medlem Sober's Avatar
  Join Date
  Jan 2007
  Location
  Slemmeland
  Age
  33

  Default Re: Rasehunder på ville veier!

  Quote Originally Posted by CptCalico View Post
  Egentlig liker jeg ikke menneskeheten.
  http://no.wikipedia.org/wiki/Misantropi

  http://en.wikipedia.org/wiki/Misanthropy

  Jeg har dager når jeg føler det samme .

  Hunderaser generelt har blitt til ved systematisk avling med prøving og feiling gjennom tidene (i tillegg til evolusjon). Hadde en hund visse trekk som oppdretteren ikke likte prøvde de å få det bort. Visse hunderaser er ikke noe som plutselig har oppstått eller kommet ut av en ulv, de er et menneskelig "produkt".

  Dokumentaren gjør ikke noe annet enn å vise noe som er veldig selvsagt. Men de fleste tenker ikke over sånt.

 4. #4
  Standard Medlem Akamaru's Avatar
  Join Date
  Nov 2007
  Location
  Trondheim
  Age
  29

  Default Re: Rasehunder på ville veier!

  Quote Originally Posted by Sober View Post
  Dokumentaren gjør ikke noe annet enn å vise noe som er veldig selvsagt. Men de fleste tenker ikke over sånt.
  Jo, men i dagens samfunn skulle man kanskje tro at det var litt annerledes. Vi reagerer jo på at folk mishandler dyrene sine, men det at vi synes mutasjoner av raser er pene, men kanskje smertefulle, og avler videre på de er helt høl i hue spør du meg.

  Også det at valper i et kull som ikke oppfyller rasestandarden blir avlivet på grunnlag av dette er jo helt utrolig! Når 1 av 20 Rhodesian Ridgebacks ikke har rasestandardens "ridge", så sier det seg jo selv at mange friske og sunne valper blir avlivet, som kunne ha fått et fint hjem.

 5. #5
  Standard Medlem Avnia's Avatar
  Join Date
  Sep 2007
  Location
  Stavanger
  Age
  34

  Default Re: Rasehunder på ville veier!

  Rasehunder er som modeller, de er laget etter et perfekt bilde av hvordan de skal se ut. Men det jeg stusser meg mest over er ekstremitetene som har blitt til. Hvis du ser på bilder fra 1800-1900 tallet (hvor de fleste rasestandardene kommer fra) så ligner ikke utstillingshundene så mye på de. Det som var et kjennetegn på hunderasen har blitt fremhevet alt for mye. De bude muligens alve hundene tilbake til slik de var, og tatt inn nytt genmateriale fra hele verdenen...ikke bare sløyfevinnere, men friske dyr som ikke er 100% estetisk riktige

  Jeg synes det er rart at (enkelte) hundeoppdrettere ikke tar ansvar i avlen, at de avler på syke individer. På utstilliger skulle det ha vært påbudt med helseattest slik at syke dyr hadde fått trekk, og mulig ikke vunnet fordi de er for syke. Innavlen de driver med skulle også vært forbudt. I tradisjonell avl så legges det oftest mer vekt på friske dyr framfor "produktive" dyr. Det er litt synd at de ikke tenker slik innenfor utstillingsdyr

 6. #6
  中二以下亮の脳 Tyblazitar's Avatar
  Join Date
  Jun 2006
  Location
  大阪やで
  Age
  29

  Default Re: Rasehunder på ville veier!

  Jeg så dokumentaren, og det der er bare forkastelig. Ikke overraskende med tanke på menneskeheten, men fortsatt grusomt. Og med den type holdninger som sitter ganske innprintet, kan det være vanskelig å bekjempe (klart, kennelklubben kan innføre ting, men de kan ikke kontrollere hvordan alt blir gjort, og folk kan bare gå utenom systemet deres).

  Noen som vet hvordan tilstanden er i Norge i forhold til dette? Dokumentaren tok jo bare utgangspunkt i Storbritannia, men de nevnte i det minste at Sverige hadde et litt bedre system.

 7. #7
  Standard Medlem Avnia's Avatar
  Join Date
  Sep 2007
  Location
  Stavanger
  Age
  34

  Default Re: Rasehunder på ville veier!

  Jeg er ikke sikker på om Norge er bedre eller dårligere, men NRK har sendt en etterdebatt om programmet:

  http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/161149

 8. #8
  Global Moderator
  Pumpecrew
  Heika-sama's Avatar
  Join Date
  Apr 2004
  Location
  Ringen kino~
  Age
  31

  Default Re: Rasehunder på ville veier!

  Quote Originally Posted by http://www.nkk.no/nkk/public/openIndex?ARTICLE_ID=1098466523890
  Det er en selvfølge at medlemmer av Norsk Kennel Klub overholder følgende grunnregler.
  1. Avl og utvikling av hunderaser skal baseres på langsiktige mål og sunne prinsipper slik at avlen fremmer god helse, godt temperament og rasetypiske bruksegenskaper.
  2. Avlen må tjene formålet med å bevare og fortrinnsvis utvide den genetiske variasjonen i rasen. Matadoravl og sterk innavl bør unngås.
  3. Oppdretteren må drive sitt oppdrett med de nødvendige kunnskaper om rasen, raselinjer, hundehold, avl og oppdrett, samt arbeide for å ivareta og utvikle den aktuelle rasen gjennom valg og kombinasjon av avlsdyr.
  4. Oppdretteren må sikre gode mentale og fysiske vilkår for avlsdyrene. Så lenge valpen er hos oppdretteren, må han sikre et miljø som gir valpen en god fysisk og mental utvikling og garanterer god sosialisering. Den enkelte rase skal behandles og følges opp utifra de forutsetninger og behov som er spesielle for rasen.
  5. Bare funksjonelt friske hunder skal brukes i avl. Det pålegges enhver oppdretter som velger ut hunder til bruk i avl å avgjøre hvorvidt den aktuelle hunden er mentalt og fysisk skikket for avl.
  6. Oppdretter plikter å følge NKKs regler vedrørende avlsrestriksjoner for å redusere forekomsten av arvelige sykdommer. Hunder som benyttes i avl må oppfylle alle formelle krav som stilles av NKK for å få valper registrert etter seg. Avlskravene fra den aktuelle raseklubben bør overholdes.
  7. Oppdretter må følge god kynologisk skikk i avlsarbeidet.
  - Tispen bør ikke pares før tidligst 2. løpetid eller senere i henhold til den aktuelle raseklubbens anbefaling. Én av følgende forutsetninger må overholdes: (a) Tispen skal enten ikke være paret på første løpetid eller (b) tispen skal være minst 18 mnd ved paringstidspunktet.
  - Hvorvidt en tispe kan pares på to påfølgende løpetider, vil være avhengig av alder, kondisjon, antall valper og løpetidsintervall. Dersom en tispe har to kull i løpet av ett år, skal det gå minst ett år før neste valpekull fødes.
  - En tispe kan få registret maksimalt 5 kull etter seg, og paring skal ikke finne sted etter at tispen har fylt 8 år. Dette kan kun frafravikes ved tillatelse gitt av NKK. Søknadsskjemaet kan hentes her eller fås ved henvendelse til NKK, og inkluderer veterinærattest som bekrefter at tispen før paring er klinisk frisk og i god kondisjon. Det forutsettes at paringen finner sted maksimalt 3 mnd etter at veterinærundersøkelsen er foretatt, samt at tillatelse fra NKK foreligger før tispen blir paret. Tillatelsen fra NKK må vedlegges registreringsanmeldelsen. Dette gjelder både for at en tispe skal få registrert mer enn 5 kull etter seg og for at en tispe skal få registrert kull etter paring som har funnet sted etter fylte 8 år.
  8. Ved salg/overlatelse av hund skal oppdretter være kritisk og nøye i valg av kjøper og veilede vedkommende både generelt som hundeeier og i spesielle forhold ved rasen som må ivaretas.
  - Det skal benyttes skriftlige avtaler som er underskrevet av begge parter. Det anbefales å benytte NKKs Kjøpeavtale som kan hentes fra http://www.nkk.no eller fås ved henvendelse til NKK. Selger forplikter seg til å opplyse om helsetilstanden i rasen og i valpens nærmeste familie.
  - Ikke overlat til kjøper valp med skade og/eller sykdom eller feil i henhold til rasestandarden (fargefeil, haleknekk etc) uten at det i Kjøpeavtalen er gjort uttrykkelig oppmerksom på forholdet.
  - Ved salg av valp og/eller inngåelse av avtale med spesielle betingelser skal kjøper gjøres uttrykkelig oppmerksom på betydningen av betingelsene (avlsrett, fôrvertavtale, eierforhold etc).
  - Ved salg av valp skal det vedlegges veterinærattest som ikke bør være eldre enn 2 uker. Valper skal ikke leveres før de er 7-8 uker gamle og de skal være behandlet mot innvollsparasitter etter gjeldene anbefaling.
  - Ved salg av valp skal oppdretter sørge for at valpen snarest mulig blir registrert i Norsk Kennel Klub og overlate registreringsbeviset til kjøper dersom annet ikke er avtalt i henhold til skriftlig avtale.
  9. Aldri gi usanne opplysninger om oppdrett og i alle henseender etterleve Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser.
  Brudd på disse regler vil kunne medføre disiplinærreaksjoner, registreringsnekt eller registreringsforbud.
  Norsk Kennel Klub ser i hvert fall ut til å ha ganske godt reglement på dette. Jeg ser også at hunder fra Storbritannia ikke glir lett inn:
  Quote Originally Posted by http://www.nkk.no/nkk/public/openIndex?ARTICLE_ID=1098465811906 (registreringsrestriksjoner-pdf-en)
  3. Bruk av utenlandskeide/ utenlandsregistrerte hunder i avl:
  Når utenlandskeide/registerte hunder brukes i avl og valper skal registreres i NKKs register, gjelder for å innta offisiell HD-/AD-status i registreringsbeviset:
  a. Hunder registrert i Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Holland, Island, Sveits, Sverige, Tyskland; Status må enten fremgå av hundens stamtavle, være dokumentert fra hjemlandets kennelklubb eller via FCIs internasjonale HD-/AD-certifikat.
  b. USA:
  Status må enten fremgå av hundens stamtavle eller være dokumentert i original fra OFA
  c. Alle andre land:
  Status må være dokumentert via FCIs internasjonale HD-/AD-certifikat.
  Alternativt må det være dokumentert fra hundens hjemland at hunden har kjent status, men dersom FCIs internasjonale HD-/AD-certifikat foreligger vil hundens status bli påført valpenes registreringsbevis.
  Så dette virker som det er spesielt ille i Storbritannia, men det er igjen ikke et ukjent fenomen at mops har pustevansker, også i Norge. Dog av å lese på NKKs hjemmesider får jeg veldig inntrykk av at det er sterkt fokus på friske hunder. Jeg finner ikke noe definert reglement imot innavl, men jeg vet heller ikke om det er et stort problem i Norge. Uanett er Norge bare et lite land i verden, så jeg føler det absolutt er riktig å rette fokus på dette når man ser på tilstanden i Storbritannia.

 9. #9
  Standard Medlem Akamaru's Avatar
  Join Date
  Nov 2007
  Location
  Trondheim
  Age
  29

  Default Re: Rasehunder på ville veier!

  Jeg er glad for å høre at det er bedre her i Norge, selv kjenner jeg noen hundeoppdrettere, og heldigvis er de veldig flinke (selv om noen av de har utstilling blodseriøst).

 10. #10
  Hinata-chan
  Join Date
  Oct 2007
  Location
  1 1/2 time med tog fra oslo...
  Age
  27

  Default Re: Rasehunder på ville veier!

  Fy flate da!
  Er folk helt gærne eller? Det er sykt, sykt, sykt at folk får lov til å gjøre slikt mot dyr!
  Ærlig talt, mener de virkelig at hunder som er så innavla at de blir krøplinger er en slags "elite" av sin rase?? Det er jo bare sjukt jo!
  Sku tatt seg ut om man prøvde det med mennesker...
  De stakkars dyrene lider virkelig! Det er sykt at mennesker kan få seg til å gjøre slikt!
  Og noen av de der engelske oppdretterne og dommerne virker jo helt fanatiske...

  Jeg er glad det er regler som til en viss grad forhindrer spredning av genetiske sykdommer hos rasehunder her i norge. Men hele konseptet virker idiotisk etter min mening.

  Ærlig talt, et der tullet med stamtavler og at flekkene må være riktig er jo bare idiotisk. Jeg ville heller hatt en frisk og glad hund!

 11. #11

  Default Re: Rasehunder på ville veier!

  Her gjelder det å skjelne mellom typer oppdrettere. Du har de som rett og slett er glad i hunder og da spesielt den rasen de jobber med, og så har du noen som har blitt så 'profesjonelle' og kalde at de avliver feilvaren fortløpende og ignorerer dyrenes lidelse; disse kan igjen deles opp i de fanatisle kjøtthuene og de griske. De siste holder på med hund utelukkende av griskhet og jukser uten å blunke med stamtavlene hvis det bringer ekstra profitt.

  Når du kommer og skal kjøpe en hund hos en oppdretter har du null sjanse til å vite hvilken kategori han/hun hører inn i med mindre du er bransjeekspert... og derfor kan de to siste gruppene rolig jobbe videre på 'sin' måte.

 12. #12
  Global Moderator
  Pumpecrew
  Heika-sama's Avatar
  Join Date
  Apr 2004
  Location
  Ringen kino~
  Age
  31

  Default Re: Rasehunder på ville veier!

  Denne dokumentaren har jo nå fått en oppfølger, som ser om statusen har bedret seg noe på de siste 3 årene: http://tv.nrk.no/program/koid2300931...er-3-aar-etter

  Ser ut som om kennelklubben har skjerpet seg en del, men at det er mange oppdretter osv. står i veien. Personlig skjønner jeg ikke at så mange mener det er ok å ha hunderaser som nesten ikke klarer å puste. :/ En av mine andre pet peeves er hvordan bakbeina på Schæfere avles fram. Man ser jo lang vei at det ikke er bra om man har en rasestandar som sier at bakbeina skal være som dette kontra en ulv:

  Fins heldigvis mange som ikke er sånn også, men i utstillinger så er det vel denne typen som gjelder.
  Last edited by Heika-sama; 11th January 2013 at 00:28.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Debatt hvilken animekarakter ville du gått ut på date med
  By inuyashafan in forum Anime og Manga
  Replies: 48
  Last Post: 20th September 2010, 00:03
 2. Debatt Ville du frike ut om hele verden gikk under i morra?
  By Gama Bunta in forum Generelt om alt
  Replies: 12
  Last Post: 18th April 2009, 16:43

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Single Sign On provided by vBSSO