Soracon eventdag arrangerers på Oslo Kongressenter 3. August fra 12:00 til 18:00, det koster 50kr inngangspenger. Detaljene om Soracon utedag vil bli lagt opp på den sosiale gruppen på Japani. Les mer om hva som skjer på Soracon på våre Event-sider

Soracon er et sommer-arrangement rettet mot folk som allerede er fans av Japan, anime og manga. Det holdes over to dager i Oslo og vi regner med rundt 200-300 besøkende. Eventet er delt opp i en utedag og en innedag for å kunne dekke både behovet fra communityet om et sosialt event og behoved for å ha et ordentlig event med cosplaykonkurranse og mer som hører til.