PDA

View Full Version : Språk Japansk OrdsettingETH
15th May 2008, 16:56
Hei, ny på forumet! Ser fram til å bli kjent osv, men først det jeg vil velge å kalle en hastesak på mine vegne;

Hvordan er ordsettingen på japansk? Hvilken rekkefølge i setninger? Er det noen generelle regler?

Om noen kunne være så snill å skrive et kort, lite sammendrag om dette hadde det vært kjempefint!

Jeg har skriftlig eksamen i japansk i morgen. Jeg har ikke noe problem med å lese verken katakana, hiragana eller kanji (Kan omtrent 1000 av dem).
Problemet ligger i at jeg for det meste har lært å oversette japansk til norsk. Ikke omvendt, så det å skulle skrive en japansk tekst fra starten av er et lite mysterium.

Kall meg sent ute, men sånn er det! Setter stor pris på all hjelp! Takk, så mye!

Rounin
15th May 2008, 17:56
Det første setningsleddet i en japansk setning er tema, som er den delen av setningen som slutter med ?. Temaet i en setning sier noe om hva setningen handler om. Denne delen kan sløyfes dersom temaet har blitt nevnt tidligere i samtalen, eller det bør være åpenbart for lytteren hva temaet er. Eksempler på tema er ????, som betyr I dag..., og ????, altså Jeg....

Det neste setningsleddet er subjekt, som er den delen av setningen som slutter med ?. Subjektet i japansk brukes ikke i 100% de samme situasjonene hvor det brukes i engelsk og norsk. Dette er delvis fordi tema ofte fyller samme funksjon i japansk som subjekt gjør i engelsk og norsk. I tillegg kan en japansk setning kan ha subjekt i tillegg til tema: Per??????? — Per; håret (hans) er langt.

Objektet er den delen av en setning som kommer før ?. Det beskriver de vesener eller ting som blir påvirket av handlingen som utføres i verbet. Indirekte objekter kommer før det direkte objektet, og etterfølges av ?. For eksempel: Per?Kari?Pocky????. — Per ga Pocky til Kari.

Verbet kommer til sist, og er handlingen som utføres.

I tillegg kan setningen inneholde ledd som beskriver hvor, når, hvordan, med hvem, i hvilken retning osv. en handling utføres (adverbial?). Disse etterfølges av en rekke partikler, blandt annet ?, ?, ?? ?? ?? med flere. Disse leddene dukker ofte opp mellom subjektet og objektet. Kari? Per? ????? ??? — Kari dro til London med Per.

Underordnede leddsetninger som handler om et substantiv i setningen (De som i norsk bruker ordet som...) skytes inn som en hel setning rett før det substantivet de gjelder: ????? ?????????|?? — En person|som studerer japansk.

En hovedregel for japansk ordstilling er at fra subjektet og utover står setningsleddene baklengs i forhold til hva de gjør på norsk. De grammatikalske småordene har en tendens til å komme etter ordene de gjelder i stedet for før, slik at til London for eksempel sies ?????.

La oss i oppsummering se på en hel japansk setning:

(1)Jeg (2)ga (3)en presang (4)(som) jeg kjøpte i London (5)til Tarou (6)på onsdag.

(1)???? (6)?????? (5)???? (4)???????? (3)?????? (2)????

Baklengs, som du ser.

Lykke til på eksamen!

ETH
15th May 2008, 18:17
Det der var heeeeelt konge!

Tusen hjertelig!

Rounin
15th May 2008, 18:48
???????? ^_^